[allianz_ubezbiepecznia_wroclaw_logo.jpg] Grażyna Kościukiewicz - Ubezpieczenia Allianz Wrocław napisz e-mail Ubezpieczenia dla Firm - Majątkowe i Osobowe Ubezpieczenia Turystyczne Ubezpieczenia Emerytalne OKE+IKE Ubezpieczenia Mieszkań Ubezpieczenia Komunikacyjne Ubezpieczenia na Życie
AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do współpracy osoby z doświadczeniem rynku ubezpieczeniowego i finansowego. Osobom bez doświadczenia gwarantujemy szkolenia licencyjne.

Prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na nasz adres

KONTAKT

UWAGA! Nowy adres:
Grażyna Kościukiewicz
ul. Prusa 44
50-319 Wrocław

Tel. +48 501 456 464

[grazyna_kosciukiewicz.jpg] - Ubezpieczenia Allianz Wrocław

Specjalnie dla Seniorów
Gdy seniorzy szukają ubezpieczenia, przeważnie okazuje się, że z racji wieku muszą płacić bardzo wysokie składki. A przecież wciąż są aktywni: pracują, zajmują się domem, bawią się, podróżują, myślą o przyszłości. Chcą oszczędzać i inwestować. Dlatego Allianz stworzył ubezpieczenie specjalnie dla seniorów. Dzięki niemu można aktywnie inwestować oszczędności i zyskać podstawowe ubezpieczenie na życie bez konieczności przeprowadzania badań lekarskich i płacenia wysokich składek. W razie potrzeby pod zastaw polisy można też w naszym towarzystwie zaciągnąć pożyczkę.
Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?
Ubezpieczenie „Specjalnie dla seniorów” jest odpowiednie dla każdego, kto:
 • Ze względu na wiek w momencie zawierania umowy ubezpieczenia musiałby płacić wysoką składkę;
 • Chce długoterminowo oszczędzać a jednocześnie korzystać z podstawowego ubezpieczenia;
 • Ma ukończone 60 lat.

Warunkiem zawarcia umowy jest poprawne wypełnienie wniosku o zawarcie ubezpieczenia, opłacenie pierwszej składki lub podpisanie zgody do obciążania rachunku „polecenie zapłaty”).
Co zapewnia to ubezpieczenie?
 • Możliwość długoterminowego oszczędzania i inwestowania w fundusze kapitałowe Allianz.
 • Uproszczoną i znacznie przyspieszoną procedurę zawierania umowy, bez konieczności wykonywania badań medycznych.
 • Możliwość swobodnego kształtowania strategii inwestycyjnej.
 • Podstawowe ubezpieczenie za relatywnie niską składkę.
 • Możliwość zawieszenia płatności składki bez utraty ciągłości ochrony, zamiany ubezpieczenia na bezskładkowe lub wykupu polisy.
 • Możliwość dokonania częściowej wypłaty zgromadzonych środków.
 • Możliwość zaciągnięcia pożyczki pod zastaw polisy.
 • Ubezpieczenie to może stanowić również doskonały prezent np. dla wnuków.

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie?
Wysokość sumy ubezpieczenia, której wypłata jest gwarantowana przez towarzystwo w przypadku śmierci ubezpieczonej osoby, zależy od wieku tej osoby w momencie zdarzenia ubezpieczeniowego. Wynosi ona:
 • 6000 zł, gdy śmierć nastąpi w wieku 60-65 lat,
 • 5000 zł – 66 lat,
 • 4000 zł – 67 lat,
 • 3000 zł – 68 lat,
 • 2000 zł – 69 lat,
 • 1000 zł – 70 i więcej lat.
Towarzystwo w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, gwarantuje wypłatę wyższej z wartości - sumy ubezpieczenia, zależnej od wieku osoby zmarłej lub wartości jednostek uczestnictwa zaewidencjonowanych na rachunku jednostek.
Czy można rozszerzyć zakres ubezpieczenia?
Ubezpieczenie występuje wyłącznie w wariancie inwestycyjnym, co znaczy, że nie można go rozszerzyć o dodatkowe umowy. Dzięki temu opłacana składka jest relatywnie niska i w większości podnosi wartość inwestycji.
Jak kupić ubezpieczenie?
To ubezpieczenie można kupić za pośrednictwem Agenta. Aby się z nim skontaktować wystarczy:
 • zadzwonić pod numer telefonu +48 501 456 464 i umówić się na spotkanie
 • wypełnić formularz, a agent otrzyma powiadomienie i nawiąże kontakt, by umówić się na spotkanie
Od Agenta możesz oczekiwać fachowej wiedzy i porady w kwestii ubezpieczeń oraz wybranych produktów finansowych.
Grażyna Kościukiewicz - Ubezpieczenia Allianz Wrocław

consultech.com.pl