[allianz_ubezbiepecznia_wroclaw_logo.jpg] Grażyna Kościukiewicz - Ubezpieczenia Allianz Wrocław napisz e-mail Ubezpieczenia dla Firm - Majątkowe i Osobowe Ubezpieczenia Turystyczne Ubezpieczenia Emerytalne OKE+IKE Ubezpieczenia Mieszkań Ubezpieczenia Komunikacyjne Ubezpieczenia na Życie
AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do współpracy osoby z doświadczeniem rynku ubezpieczeniowego i finansowego. Osobom bez doświadczenia gwarantujemy szkolenia licencyjne.

Prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na nasz adres

KONTAKT

UWAGA! Nowy adres:
Grażyna Kościukiewicz
ul. Prusa 44
50-319 Wrocław

Tel. +48 501 456 464

[grazyna_kosciukiewicz.jpg] - Ubezpieczenia Allianz Wrocław

Specjalnie dla Przedstawicieli wolnych zawodów
Przedsiębiorcy i przedstawiciele wolnych zawodów często borykają się z problemem braku regularnych dochodów. Łatwo się domyślić, jak bardzo może to komplikować życie w wielu ważnych dziedzinach – także w sprawie ubezpieczeń. Z ubezpieczeniem „Specjalnie dla przedstawicieli wolnych zawodów” nie trzeba się martwić skąd wziąć pieniądze na opłacenie składki. Pozwala ono nie tylko uniknąć trudności związanych z zapewnieniem ciągłości w opłacaniu składek, ale daje także możliwość gromadzenia i pomnażania oszczędności. Samemu można zdecydować, co jest dla ważniejsze – ochrona ubezpieczeniowa czy inwestycje.
Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?
Ubezpieczenie „Specjalnie dla przedstawicieli wolnych zawodów” jest odpowiednie dla każdego, kto:
 • wykonuje wolny zawód lub jest przedsiębiorcą;
 • chce korzystać z ochrony ubezpieczeniowej i możliwości długoterminowego oszczędzania lub inwestowania;
 • chce móc dopasowywać warunki ubezpieczenia do swoich zmieniających się w trakcie trwania umowy potrzeb i możliwości.
Minimalny wiek ubezpieczonej osoby to 18 lat. Umowa z osobą w wieku między 61, a 71 rokiem życia może być podpisana pod warunkiem jednorazowego opłacenia składki.
Warunkiem zawarcia umowy jest poprawne wypełnienie wniosku o zawarcie ubezpieczenia, opłacenie pierwszej składki lub podpisanie zgody do obciążania rachunku „polecenie zapłaty”.
Co zapewnia to ubezpieczenie?
 • Możliwość dopasowania terminu płatności składki do aktualnych możliwości finansowych dzięki temu, że przez 90 dni od dnia wymagalności ostatniej składki Allianz gwarantuje ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.
 • Możliwość wyboru spośród dwóch wariantów ubezpieczenia: ochronnego i inwestycyjnego.
 • Brak konieczności przeprowadzania badań medycznych lub przedkładania oświadczenia o stanie zdrowia w wariancie inwestycyjnym
 • Zabezpieczenie przyszłości bliskich osób.
 • Możliwość systematycznego oszczędzania i inwestowania w fundusze kapitałowe Allianz.
 • Możliwość swobodnego kształtowania strategii inwestycyjnej.
 • Możliwość zamiany ubezpieczenia na bezskładkowe, zawieszenia płatności składki bez utraty ciągłości ochrony lub wykupu polisy.
 • Możliwość dokonania częściowej wypłaty zgromadzonych środków.
 • Możliwość zawarcia umów dodatkowych na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, na wypadek poważnego zachorowania oraz zwolnienia z opłacania składek w przypadku inwalidztwa.
 • Możliwość zaciągnięcia pożyczki pod zastaw polisy.

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie?
Ubezpieczenie pozwala połączyć zalety ochrony ubezpieczeniowej z długoterminowym oszczędzaniem. Klient sam decyduje o tym co jest dla niego ważniejsze. Zgodnie z tym, zapewnia sobie wyższą sumę ubezpieczenia lub przeznacza większą część składki na inwestycje w fundusze kapitałowe Allianz. Odpowiedni dla siebie wariant ubezpieczenia dobiera korzystając z pomocy agenta Allianz.
 • Wariant ochronny (wariant I)
  Wybór tego wariantu daje możliwość zawarcia umowy na wybraną przez klienta sumę ubezpieczenia. Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł lub 20 000 zł (w zależności od wieku ubezpieczonego), zaś maksymalna zależy od wieku i płci oraz od zawarcia umów dodatkowych.
  Suma ubezpieczenia jest kwotą określoną w polisie, której wypłata jest gwarantowana przez towarzystwo w przypadku śmierci ubezpieczonej osoby.
  Gdy polisa posiada już wartość wykupu wysokość sumy ubezpieczenia może być podwyższana lub obniżana. Zmiana taka może mieć miejsce nie częściej niż raz w roku i do wysokości nie przekraczającej minimalnej i maksymalnej sumy ubezpieczenia.
 • Wariant inwestycyjny (wariant II)
  Jest przeznaczony specjalnie dla osób, którzy pragną efektywnie inwestować swoje pieniądze i których potrzebom odpowiada suma ubezpieczenia, określona w polisie jako stała kwota wynosząca 1000 zł.
  W wariancie inwestycyjnym nie jest wymagane oświadczenie o stanie zdrowia oraz badania medyczne. Integralną częścią umowy w wariancie inwestycyjnym jest ubezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku na sumę 20 000 zł.
  Niezależnie od wybranego wariantu, w przypadku zajścia zdarzeń określonych w polisie, Allianz gwarantuje wypłatę wyższej z wartości - sumy ubezpieczenia lub wartości jednostek uczestnictwa zewidencjonowanych na rachunku jednostek.

Czy można rozszerzyć zakres ubezpieczenia?
Wykupując umowy dodatkowe można rozszerzyć zakres ubezpieczenia o ochronę:
 • na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (DNW),
 • na wypadek poważnego zachorowania (DPZ),
 • na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub jedną ze zdefiniowanych chorób (DIW),
 • dotyczącą zwolnienia z opłacania składek na wypadek inwalidztwa (DIN).

Jak kupić ubezpieczenie?
To ubezpieczenie można kupić za pośrednictwem Agenta. Aby się z nim skontaktować wystarczy:
 • zadzwonić pod numer telefonu +48 501 456 464 i umówić się na spotkanie
 • wypełnić formularz, a agent otrzyma powiadomienie i nawiąże kontakt, by umówić się na spotkanie
Od Agenta możesz oczekiwać fachowej wiedzy i porady w kwestii ubezpieczeń oraz wybranych produktów finansowych.
Grażyna Kościukiewicz - Ubezpieczenia Allianz Wrocław

consultech.com.pl