[allianz_ubezbiepecznia_wroclaw_logo.jpg] Grażyna Kościukiewicz - Ubezpieczenia Allianz Wrocław napisz e-mail Ubezpieczenia dla Firm - Majątkowe i Osobowe Ubezpieczenia Turystyczne Ubezpieczenia Emerytalne OKE+IKE Ubezpieczenia Mieszkań Ubezpieczenia Komunikacyjne Ubezpieczenia na Życie
AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do współpracy osoby z doświadczeniem rynku ubezpieczeniowego i finansowego. Osobom bez doświadczenia gwarantujemy szkolenia licencyjne.

Prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na nasz adres

KONTAKT

UWAGA! Nowy adres:
Grażyna Kościukiewicz
ul. Prusa 44
50-319 Wrocław

Tel. +48 501 456 464

[grazyna_kosciukiewicz.jpg] - Ubezpieczenia Allianz Wrocław

Specjalnie dla osób wychowuj±cych dzieci
Ubezpieczenie to łączy ochronę ubezpieczeniową i długoterminowe oszczędzanie z jednoczesną możliwością zapewnienia kapitału własnemu dziecku w określonym momencie jego życia. Występuje wyłącznie w wariancie ochronnym. Dodatkowo można je rozszerzyć o umowy na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, na wypadek poważnego zachorowania oraz zwolnienia z opłacania składek w przypadku inwalidztwa. Składki są lokowane w funduszach zarządzanych przez Allianz. Dzięki elastyczności umowa zapewnia zachowanie płynności finansowej.
Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?
Ubezpieczenie „Specjalnie dla osób wychowujących dzieci” jest odpowiednie dla każdego, kto:
 • Chce zadbać o przyszłość swojego dziecka oszczędzając pieniądze na jego przyszłą edukację lub inny cel,
 • Chce zabezpieczyć bliskich na wypadek swojej śmierci lub choroby,
 • Szuka ubezpieczenia, które łączyłoby wysoki poziom ochrony z możliwością inwestowania.
Minimalny wiek ubezpieczonej osoby to 18 lat, maksymalny nie ukończone 61 lat.
Warunkiem zawarcia umowy jest poprawne wypełnienie wniosku o zawarcie ubezpieczenia, opłacenie pierwszej składki lub podpisanie zgody do obciążania rachunku „polecenie zapłaty”.
Co zapewnia to ubezpieczenie?
 • Możliwość oszczędzania na przyszłe cele, np. edukacyjne własnego dziecka.
 • Możliwość zabezpieczenia bliskich na wypadek swojej śmierci.
 • Możliwość zawarcia umów dodatkowych na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, na wypadek poważnego zachorowania oraz zwolnienia z opłacania składek w przypadku inwalidztwa.
 • Możliwość podwyższania sumy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy nawet o ponad 50%.
 • Możliwość systematycznego oszczędzania i inwestowania w fundusze kapitałowe Allianz.
 • Możliwość swobodnego kształtowania strategii inwestycyjnej.
 • Możliwość zamiany ubezpieczenia na bezskładkowe, zawieszenia płatności składki bez utraty ciągłości ochrony lub wykupu polisy.
 • Możliwość dokonania częściowej wypłaty zgromadzonych środków.

Jak kupić ubezpieczenie?
To ubezpieczenie można kupić za pośrednictwem Agenta. Aby się z nim skontaktować wystarczy:
 • zadzwonić pod numer telefonu +48 501 456 464 i umówić się na spotkanie
 • wypełnić formularz, a agent otrzyma powiadomienie i nawiąże kontakt, by umówić się na spotkanie
Od Agenta możesz oczekiwać fachowej wiedzy i porady w kwestii ubezpieczeń oraz wybranych produktów finansowych.
Grażyna Kościukiewicz - Ubezpieczenia Allianz Wrocław

consultech.com.pl