[allianz_ubezbiepecznia_wroclaw_logo.jpg] Grażyna Kościukiewicz - Ubezpieczenia Allianz Wrocław napisz e-mail Ubezpieczenia dla Firm - Majątkowe i Osobowe Ubezpieczenia Turystyczne Ubezpieczenia Emerytalne OKE+IKE Ubezpieczenia Mieszkań Ubezpieczenia Komunikacyjne Ubezpieczenia na Życie
AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do współpracy osoby z doświadczeniem rynku ubezpieczeniowego i finansowego. Osobom bez doświadczenia gwarantujemy szkolenia licencyjne.

Prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na nasz adres

KONTAKT

UWAGA! Nowy adres:
Grażyna Kościukiewicz
ul. Prusa 44
50-319 Wrocław

Tel. +48 501 456 464

[grazyna_kosciukiewicz.jpg] - Ubezpieczenia Allianz Wrocław

Specjalnie dla Kredytobiorców
Myśląc o kolejnych ratach kredytu, można obawiać się sytuacji, w której choroba lub wypadek odbierze możliwość spłaty zobowiązań. Odpowiedzią na te obawy jest ubezpieczenie, które zlikwiduje ryzyko pozostawienia rodziny z niespłaconym długiem.
Ubezpieczenie „Specjalnie dla kredytobiorców" stanowi zabezpieczenie kredytów długookresowych - od 7 do 25 lat z możliwością kontynuacji po spłacie kredytu.
Jedną z najważniejszych jego cech jest to, że równolegle z malejącym kapitałem kredytu pozostającego do spłaty, maleje również suma ubezpieczenia. Dzięki temu kosztuje mniej niż standardowe ubezpieczenia oferowane na rynku.
Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?
Ubezpieczenie „Specjalnie dla kredytobiorców” jest odpowiednie dla każdego, kto:
 • potrzebuje wysokiej ochrony ubezpieczeniowej za stosunkowo niską składkę w celu zabezpieczenia średnio i długoterminowych zobowiązań finansowych, takich jak kredyty (od 7 do 25 lat),
 • myśli o wcześniejszej spłacie kredytu,
 • chce oszczędzać również po spłacie zobowiązania,
 • w dniu zawarcia umowy ma ukończone 18 lat i nie ukończył 57 lat, a w dniu zakończenia spłaty kredytu nie będzie miał ukończonego 65 roku życia.
Warunkiem zawarcia umowy jest poinformowanie towarzystwa o wysokości kredytu, jego aktualnym oprocentowaniu, rodzaju rat itp., poprawne wypełnienie wniosku o zawarcie ubezpieczenia, opłacenie pierwszej składki lub podpisanie zgody do obciążania rachunku „polecenie zapłaty”.
Co zapewnia to ubezpieczenie?
 • Możliwość zabezpieczenia średnio- i długookresowych zobowiązań.
 • Obniżanie sumy ubezpieczenia równolegle z malejącym kapitałem kredytu pozostającego do spłaty, co sprawia, że ubezpieczenie jest znacznie tańsze niż klasyczne ubezpieczenia stanowiące zabezpieczenie kredytu dostępne obecnie na rynku.
 • Możliwość kontynuacji ubezpieczenia po spłacie kredytu.
 • Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub gromadzenia kapitału, który może stanowić np. dodatkowe zabezpieczenie emerytalne.
 • Wypłatę sumy ubezpieczenia nie tylko w przypadku śmierci, ale również w przypadku inwalidztwa, spowodowanego wypadkiem lub jedną ze zdefiniowanych chorób.

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie?
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie ubezpieczonego. Suma ubezpieczenia to określona w polisie kwota gwarantowana przez towarzystwo w przypadku śmierci lub inwalidztwa ubezpieczonego. Początkowa wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest przez strony umowy ubezpieczenia przy jej zawieraniu na poziomie wysokości kapitału kredytu. Jej wysokość obniża się zgodnie z harmonogramem opracowanym przez towarzystwo, na podstawie danych dotyczących spłat kredytu przedstawionych przez ubezpieczonego.
Czy można rozszerzyć zakres ubezpieczenia?
Istnieje możliwość zawarcia umowy dodatkowej na wypadek inwalidztwa.
Ile może wynosić okres ubezpieczenia?
Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, nie krótszy niż 7 lat. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu wniosku oraz opłaceniu pierwszej składki lub podpisaniu zgody do obciążania rachunku - „polecenie zapłaty” (patrz: Dokumenty do pobrania poniżej). Od tego momentu do dnia wystawienia polisy klient objęty jest tzw. ochroną tymczasową. W tym okresie Allianz ponosi odpowiedzialność za śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku. Świadczeniem jest suma ubezpieczenia wskazana we wniosku, nie więcej jednak niż 100 000 zł. Ochrona tymczasowa nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Od dnia wystawienia polisy do rozwiązania umowy towarzystwo gwarantuje pełną ochronę ubezpieczeniową.
Jak kupić ubezpieczenie?
To ubezpieczenie można kupić za pośrednictwem Agenta. Aby się z nim skontaktować wystarczy:
 • zadzwonić pod numer telefonu +48 501 456 464 i umówić się na spotkanie
 • wypełnić formularz, a agent otrzyma powiadomienie i nawiąże kontakt, by umówić się na spotkanie
Od Agenta możesz oczekiwać fachowej wiedzy i porady w kwestii ubezpieczeń oraz wybranych produktów finansowych.
Grażyna Kościukiewicz - Ubezpieczenia Allianz Wrocław

consultech.com.pl