[allianz_ubezbiepecznia_wroclaw_logo.jpg] Grażyna Kościukiewicz - Ubezpieczenia Allianz Wrocław napisz e-mail Ubezpieczenia dla Firm - Majątkowe i Osobowe Ubezpieczenia Turystyczne Ubezpieczenia Emerytalne OKE+IKE Ubezpieczenia Mieszkań Ubezpieczenia Komunikacyjne Ubezpieczenia na Życie
AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do współpracy osoby z doświadczeniem rynku ubezpieczeniowego i finansowego. Osobom bez doświadczenia gwarantujemy szkolenia licencyjne.

Prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na nasz adres

KONTAKT

UWAGA! Nowy adres:
Grażyna Kościukiewicz
ul. Prusa 44
50-319 Wrocław

Tel. +48 501 456 464

[grazyna_kosciukiewicz.jpg] - Ubezpieczenia Allianz Wrocław

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym
Myślisz o przyszłości swojego dziecka? Z ubezpieczeniem edukacyjnym można zbudować kapitał, który będzie stanowił dla niego wsparcie finansowe w kolejnych etapach jego edukacji. Można też zawrzeć umowy dodatkowe, które będą stanowiły dodatkową ochronę.
Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?
Terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym jest odpowiednie dla każdego, kto:
 • chce zapewnić swemu dziecku udany start w dorosłe życie,
 • chce zapewnić swojemu dziecku możliwość zdobycia wykształcenia,
 • ma dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia.
Warunkiem zawarcia umowy jest poprawne wypełnienie wniosku o zawarcie ubezpieczenia, opłacenie pierwszej składki lub podpisanie zgody do obciążania rachunku - „polecenie zapłaty”.
Co zapewnia to ubezpieczenie?
 • Zabezpieczenie przyszłości dziecka - suma ubezpieczenia wypłacana jest dziecku.
 • Możliwość zaplanowania systematycznego oszczędzania.
 • Powiększenie przyszłego świadczenia o wypracowany przez Allianz zysk.
 • Możliwość zamiany ubezpieczenia na bezskładkowe, zawieszenia płatności składki lub wykupu polisy.
 • Możliwość zawarcia umów dodatkowych na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, zwolnienia z opłacania składek w przypadku inwalidztwa, oraz wypłaty renty miesięcznej w przypadku śmierci ubezpieczonego.
 • Możliwość dokonania częściowej wypłaty środków z rachunku zysków.

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie?
Zakres ochrony obejmuje zarówno dożycie przez ubezpieczonego do dnia wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej, jak i jego śmierć. W obu przypadkach suma ubezpieczenia zostanie wypłacona ubezpieczonemu dziecku na koniec trwania umowy. Suma ubezpieczenia oraz wiek, w jakim dziecko może otrzymać świadczenie są określane w chwili spisywania wniosku. Te wielkości ustala osoba ubezpieczająca korzystając z pomocy agenta.
Czy można rozszerzyć zakres ubezpieczenia?
Wykupując umowy dodatkowe można rozszerzyć zakres ubezpieczenia o ochronę:
 • dotyczącą wypłaty miesięcznej renty w przypadku śmierci ubezpieczonego (DWR),
 • na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (DNW),
 • dotyczącą zwolnienia z opłacania składek na wypadek inwalidztwa (DIN).
Jak kupić ubezpieczenie?
To ubezpieczenie można kupić za pośrednictwem Agenta. Aby się z nim skontaktować wystarczy:
 • zadzwonić pod numer telefonu +48 501 456 464 i umówić się na spotkanie
 • wypełnić formularz, a agent otrzyma powiadomienie i nawiąże kontakt, by umówić się na spotkanie
Od Agenta możesz oczekiwać fachowej wiedzy i porady w kwestii ubezpieczeń oraz wybranych produktów finansowych.
Grażyna Kościukiewicz - Ubezpieczenia Allianz Wrocław

consultech.com.pl