[allianz_ubezbiepecznia_wroclaw_logo.jpg] Grażyna Kościukiewicz - Ubezpieczenia Allianz Wrocław napisz e-mail Ubezpieczenia dla Firm - Majątkowe i Osobowe Ubezpieczenia Turystyczne Ubezpieczenia Emerytalne OKE+IKE Ubezpieczenia Mieszkań Ubezpieczenia Komunikacyjne Ubezpieczenia na Życie
AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do współpracy osoby z doświadczeniem rynku ubezpieczeniowego i finansowego. Osobom bez doświadczenia gwarantujemy szkolenia licencyjne.

Prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na nasz adres

KONTAKT

UWAGA! Nowy adres:
Grażyna Kościukiewicz
ul. Prusa 44
50-319 Wrocław

Tel. +48 501 456 464

[grazyna_kosciukiewicz.jpg] - Ubezpieczenia Allianz Wrocław

Indywidualne terminowe ubezpieczenia na Życie i dożycie z planem kapitałowym
Można korzystać z ochrony ubezpieczeniowej i jednocześnie gromadzić kapitał na przyszłość. Taką możliwość w ramach tzw. III filaru reformy emerytalnej daje ubezpieczenie z planem kapitałowym. Jest dostępne w trzech wariantach w zależności od preferowanego stosunku części ubezpieczeniowej do oszczędnościowej. Do ubezpieczonego należy podjęcie decyzji, co jest ważniejsze, ustalenie poziomu ochrony i wysokości sumy ubezpieczenia.
Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?
Ubezpieczenie na życie z planem kapitałowym jest odpowiednie dla każdego, kto:
 • chce zabezpieczyć finansowo bliskich na wypadek swojej śmierci;
 • chce podnieść wysokość swoich przyszłych świadczeń emerytalnych;
 • ma ukończone 18 lat i nie przekroczył jeszcze 61 roku życia.
Warunkiem zawarcia umowy jest poprawne wypełnienie wniosku o zawarcie ubezpieczenia, opłacenie pierwszej składki lub podpisanie zgody do obciążania rachunku „polecenie zapłaty”.
Co zapewnia to ubezpieczenie?
 • Zabezpieczenie przyszłości bliskich osób.
 • Możliwość systematycznego oszczędzania.
 • Powiększenie przyszłego świadczenia o wypracowany przez Allianz zysk.
 • Możliwość zamiany ubezpieczenia na bezskładkowe, zawieszenia płatności składki lub wykupu polisy.
 • Możliwość dokonania częściowej wypłaty środków z rachunku zysków.
 • Możliwość zawarcia umów dodatkowych na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, na wypadek poważnego zachorowania oraz zwolnienia z opłacania składek w przypadku inwalidztwa.

Jak kupić ubezpieczenie?
To ubezpieczenie można kupić za pośrednictwem Agenta. Aby się z nim skontaktować wystarczy:
 • zadzwonić pod numer telefonu +48 501 456 464 i umówić się na spotkanie
 • wypełnić formularz, a agent otrzyma powiadomienie i nawiąże kontakt, by umówić się na spotkanie
Od Agenta możesz oczekiwać fachowej wiedzy i porady w kwestii ubezpieczeń oraz wybranych produktów finansowych.
Grażyna Kościukiewicz - Ubezpieczenia Allianz Wrocław

consultech.com.pl