[allianz_ubezbiepecznia_wroclaw_logo.jpg] Grażyna Kościukiewicz - Ubezpieczenia Allianz Wrocław napisz e-mail Ubezpieczenia dla Firm - Majątkowe i Osobowe Ubezpieczenia Turystyczne Ubezpieczenia Emerytalne OKE+IKE Ubezpieczenia Mieszkań Ubezpieczenia Komunikacyjne Ubezpieczenia na Życie
AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do współpracy osoby z doświadczeniem rynku ubezpieczeniowego i finansowego. Osobom bez doświadczenia gwarantujemy szkolenia licencyjne.

Prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na nasz adres

KONTAKT

UWAGA! Nowy adres:
Grażyna Kościukiewicz
ul. Prusa 44
50-319 Wrocław

Tel. +48 501 456 464

[grazyna_kosciukiewicz.jpg] - Ubezpieczenia Allianz Wrocław

NNW dla grup nieformalnych
Jak można zaoszczędzić na kosztach ubezpieczenia NNW? Wystarczy stać się członkiem nieformalnej grupy, która zawrze grupowe ubezpieczenie oferowane przez Allianz. Dzięki temu ubezpieczenie jest tańsze niż to zawarte w formie indywidualnej.
Kto może stworzyć nieformalną grupę?
Grupę nieformalną mogą stworzyć np. sąsiedzi lub znajomi deklarujący chęć wspólnego ubezpieczenia się.
Kto jest ubezpieczającym a kto ubezpieczonym?
Ubezpieczającym jest osoba fizyczna, która ma obowiązek opłacić składkę.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są osoby wymienione na imiennej liście dołączonej do polisy.
W jakiej formie i zakresie można zawrzeć to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie zawiera się:
 • wyłącznie w formie imiennej,
 • w pełnym zakresie (czyli ochrona ubezpieczeniowa obejmuje świadczenia związane z następstwami nieszczęśliwych wypadków, jakim może ulec ubezpieczony przy wykonywaniu czynności zawodowych i w życiu prywatnym – 24 godziny na dobę, na całym świecie).

Co zapewnia to ubezpieczenie?
 • Finansowe wsparcie w przypadku trwałego uszczerbku lub śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.
 • Bardzo szeroki zakres świadczeń dający możliwość kształtowania umowy zgodnie z oczekiwaniami klienta
 • Wypłata podwójnego świadczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu (Allianz oferuje jako jedyne na rynku)
 • Świadczenia opiekuńcze po wypadku i nagłym zachorowaniu na terenie RP dołączone do wszystkich umów NNW, dla wszystkich ubezpieczonych.
 • Możliwość zawarcia umowy na wysokie sumy ubezpieczenia
 • Bogata oferta świadczeń dodatkowych (m.in zasiłek szpitalny wypłacany do 365 dni, trwała niezdolność do pracy, koszty leczenia, zawał serca albo udar mózgu)
 • W ramach kosztów leczenia pokrywane są m.in. honoraria lekarskie, koszty zabiegów, lekartsw i środków medycznych, wózka inwalidzkiego, a nawet operacji plastycznych

Jak kupić ubezpieczenie?
To ubezpieczenie można kupić za pośrednictwem Agenta. Aby się z nim skontaktować wystarczy:
 • zadzwonić pod numer telefonu +48 501 456 464 i umówić się na spotkanie
 • wypełnić formularz, a agent otrzyma powiadomienie i nawiąże kontakt, by umówić się na spotkanie
Od Agenta możesz oczekiwać fachowej wiedzy i porady w kwestii ubezpieczeń oraz wybranych produktów finansowych.
Grażyna Kościukiewicz - Ubezpieczenia Allianz Wrocław

consultech.com.pl