[allianz_ubezbiepecznia_wroclaw_logo.jpg] Grażyna Kościukiewicz - Ubezpieczenia Allianz Wrocław napisz e-mail Ubezpieczenia dla Firm - Majątkowe i Osobowe Ubezpieczenia Turystyczne Ubezpieczenia Emerytalne OKE+IKE Ubezpieczenia Mieszkań Ubezpieczenia Komunikacyjne Ubezpieczenia na Życie
AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do współpracy osoby z doświadczeniem rynku ubezpieczeniowego i finansowego. Osobom bez doświadczenia gwarantujemy szkolenia licencyjne.

Prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na nasz adres

KONTAKT

UWAGA! Nowy adres:
Grażyna Kościukiewicz
ul. Prusa 44
50-319 Wrocław

Tel. +48 501 456 464

[grazyna_kosciukiewicz.jpg] - Ubezpieczenia Allianz Wrocław

OC/prowadzenia działalności zawodowej Członków Zarządu
Nikt nie może zdjąć z zarządów i rad nadzorczych odpowiedzialności związanej z zarządzaniem spółką. Ale istnieje ubezpieczenie, które może zapobiec temu, że jako menedżerowie odpowiecie Państwo całym swoim prywatnym majątkiem za rzeczywiste lub rzekome błędne decyzje.

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu naszych kolegów z Grupy Allianz, stworzyliśmy specjalnie dla Państwa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządów i rad nadzorczych. Gwarantujemy solidne zabezpieczenie dla organów spółek kapitałowych: tj. spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dla spółek komandytowo-akcyjnych.
Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?
Ta forma ubezpieczenia oferuje spółkom i ich organom ochronę przed finansowymi skutkami szkód majątkowych, gdyż różnorodna odpowiedzialność gremiów decyzyjnych i nadzorczych zagraża nie tylko osobistemu majątkowi menedżerów, ale również majątkowi firmowemu spółek kapitałowych.
Ubezpieczającym, więc zobowiązanym do zapłacenia składki, jest sama spółka.
Osobami ubezpieczonymi są obecni, przyszli i byli członkowie:
  • organu kierowniczego (zarządu spółki) i (lub)
  • organu nadzorczego (rady nadzorczej, komisji rewizyjnej) spółek kapitałowych.
Ze względu na odpowiedzialność solidarną członkowie organów spółek są ubezpieczani tylko w całości, jako gremium kierownicze czy nadzorcze. Ubezpieczeni są członkowie organów spółki ubezpieczającej, jak również spółek kontrolowanych przez spółkę ubezpieczającą, chyba że w umowie ubezpieczenia ustalono inaczej.
Co jest ubezpieczone...?
Ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli na podstawie ustawowych postanowień członkowie organów zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za szkodę majątkową powstałą na skutek popełnionych przez nich uchybień przy prowadzeniu spraw spółki.
Ubezpieczone są roszczenia osób trzecich (tzw. odpowiedzialność zewnętrzna) – udziałowców, akcjonariuszy, dostawców, klientów, konkurentów, państwa, banków. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej członków zarządów i rad nadzorczych dużo większe znaczenie mają jednakże roszczenia, gdy spółka dochodzi odszkodowania przeciwko osobom ubezpieczonym (tzw. roszczenia wewnętrzne). Pokrycie istnieje tu nie tylko wówczas, gdy ubezpieczająca spółka z powodu wyegzekwowanego od niej roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wnosi roszczenie regresowe, lecz również w tych wypadkach, w których ubezpieczający, czyli sama spółka, dochodzi roszczeń przeciwko członkom organów.
Obrona i odszkodowanie
Tak jak każde inne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody majątkowe, ubezpieczenie D&O zawiera dwa elementy:
  • Funkcja ochrony prawnej
    Badanie kwestii odpowiedzialności i obrona przed roszczeniami nieuzasadnionymi.
  • Funkcja płatnicza
    Wpłata odszkodowania w ramach uzgodnionej sumy ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie?
To ubezpieczenie można kupić za pośrednictwem Agenta. Aby się z nim skontaktować wystarczy:
  • zadzwonić pod numer telefonu +48 501 456 464 i umówić się na spotkanie
  • wypełnić formularz, a agent otrzyma powiadomienie i nawiąże kontakt, by umówić się na spotkanie
Od Agenta możesz oczekiwać fachowej wiedzy i porady w kwestii ubezpieczeń oraz wybranych produktów finansowych.
Grażyna Kościukiewicz - Ubezpieczenia Allianz Wrocław

consultech.com.pl