[allianz_ubezbiepecznia_wroclaw_logo.jpg] Grażyna Kościukiewicz - Ubezpieczenia Allianz Wrocław napisz e-mail Ubezpieczenia dla Firm - Majątkowe i Osobowe Ubezpieczenia Turystyczne Ubezpieczenia Emerytalne OKE+IKE Ubezpieczenia Mieszkań Ubezpieczenia Komunikacyjne Ubezpieczenia na Życie
AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do współpracy osoby z doświadczeniem rynku ubezpieczeniowego i finansowego. Osobom bez doświadczenia gwarantujemy szkolenia licencyjne.

Prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na nasz adres

KONTAKT

UWAGA! Nowy adres:
Grażyna Kościukiewicz
ul. Prusa 44
50-319 Wrocław

Tel. +48 501 456 464

[grazyna_kosciukiewicz.jpg] - Ubezpieczenia Allianz Wrocław

Ubezpieczenia Mienia
Allianz Biznes Plus to optymalny zestaw ubezpieczeń rzeczy ruchomych i nakładów inwestycyjnych, uwzględniający szereg zagrożeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jesteś poważnym przedsiębiorcą, który wysoko ceni absolutne bezpieczeństwo ludzi biznesu. Jeśli szukasz oferty ubezpieczeniowej przeznaczonej dla ludzi biznesu – oto ona! Z myślą o Tobie stworzyliśmy specjalny pakiet.
Co ubezpieczamy?
Pod ochroną znajdują się rzeczy ruchome w miejscu ubezpieczenia:
 • urządzenia i wyposażenie firmy,
 • rzeczowe składniki majątku obrotowego,
 • rzeczy osobiste pracowników,
 • rzeczy ruchome osób trzecich powierzone
 • do użytkowania, przechowywania lub sprzedaży,
 • urządzenia i wyposażenie elektroniczne,
 • nakłady inwestycyjne, systemy alarmowe,
 • szyby, reklamy i inne przedmioty szklane,
 • rzeczowe składniki majątku obrotowego
 • w transporcie na terenie Polski i UE,
 • maszyny i urządzenia przenośne znajdujące się poza siedzibą firmy na terenie Polski.
Ubezpieczenie obejmuje również gotówkę.
Zakres ubezpieczenia
Allianz Biznes Plus obejmuje szkody wyrządzone przez:
 • pożar,
 • uderzenie pioruna,
 • eksplozję,
 • uderzenie lub upadek statku powietrznego,
 • przepięcie,
 • dym i sadzę,
 • uderzenie pojazdu mechanicznego,
 • falę dźwiękową,
 • huragan i grad,
 • powódź,
 • deszcz nawalny,
 • trzęsienie ziemi,
 • obsunięcie ziemi,
 • zapadanie ziemi,
 • lawinę,
 • napór śniegu,
 • zalanie,
 • kradzież z włamaniem,
 • rabunek,
 • stłuczenie szyb,
 • celowe uszkodzenie,
 • zamieszki wewnętrzne, strajk, zwolnienie
 • grupowe pracowników.
 • Ubezpieczamy także:
 • maszyny i urządzenia przenośne,
 • cargo,
 • utratę zysku,
 • sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk.
Ubezpieczamy koszty związane z wystąpieniem szkody, takie jak:
 • koszty zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej skutków,
 • koszty związane z niezbędnymi pracami: rozbiórką,
 • porządkowaniem, uprzątnięciem oraz ze zmianami budowlanymi,
 • koszty odtworzenia dokumentacji produkcyjno-zakładowej,
 • koszty dodatkowe po zaistnieniu szkody, związane np. z przeniesieniem ubezpieczonych rzeczy do lokali zastępczych, z czasowym użytkowaniem wynajętych
 • działek, pomieszczeń, urządzeń oraz z poinformowaniem klientów o przejściowych kłopotach firmy,
 • koszty napraw uszkodzonych zabezpieczeń
 • przeciwkradzieżowych, koszty wymiany zamków,
 • koszty poniesione po utracie klucza do pomieszczeń.
Allianz Biznes Plus obejmuje także odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, z włączeniem OC najemcy za szkody osobowe i rzeczowe. Siłą firmy są pracownicy. Dlatego do pakietu Allianz Biznes Plus dołączyliśmy ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Dzięki niemu obejmiesz ochroną zdrowie i życie swoich pracowników.
Jak kupić ubezpieczenie?
To ubezpieczenie można kupić za pośrednictwem Agenta. Aby się z nim skontaktować wystarczy:
 • zadzwonić pod numer telefonu +48 501 456 464 i umówić się na spotkanie
 • wypełnić formularz, a agent otrzyma powiadomienie i nawiąże kontakt, by umówić się na spotkanie
Od Agenta możesz oczekiwać fachowej wiedzy i porady w kwestii ubezpieczeń oraz wybranych produktów finansowych.
Grażyna Kościukiewicz - Ubezpieczenia Allianz Wrocław

consultech.com.pl