[allianz_ubezbiepecznia_wroclaw_logo.jpg] Grażyna Kościukiewicz - Ubezpieczenia Allianz Wrocław napisz e-mail Ubezpieczenia dla Firm - Majątkowe i Osobowe Ubezpieczenia Turystyczne Ubezpieczenia Emerytalne OKE+IKE Ubezpieczenia Mieszkań Ubezpieczenia Komunikacyjne Ubezpieczenia na Życie
AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do współpracy osoby z doświadczeniem rynku ubezpieczeniowego i finansowego. Osobom bez doświadczenia gwarantujemy szkolenia licencyjne.

Prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na nasz adres

KONTAKT

UWAGA! Nowy adres:
Grażyna Kościukiewicz
ul. Prusa 44
50-319 Wrocław

Tel. +48 501 456 464

[grazyna_kosciukiewicz.jpg] - Ubezpieczenia Allianz Wrocław

Ubezpieczenia Budynków
Polisa "Budynki dla biznesu" to podstawowe ubezpieczenie, obejmujące ochroną nieruchomości Twojej firmy.
Twoja firma to miejsce szczególne, które trzeba solidnie chronić.
Teraz w przypadku zaistnienia nieszczęśliwego zdarzenia szybko wyremontujesz lub odtworzysz zniszczone budynki.
Co ubezpieczamy?
Polisa ubezpieczenia budynków dla biznesu chroni:
 • budynki i lokale (także w budowie),
 • stałe elementy wykończeniowe,
 • elementy działki,
 • szyby.

Zakres ubezpieczenia
Chronimy Twój budynek przed:
 • pożarem,
 • uderzeniem pioruna,
 • eksplozją,
 • uderzeniem lub upadkiem statku powietrznego,
 • przepięciem,
 • huraganem i gradem,
 • dymem i sadzą,
 • uderzeniem pojazdu mechanicznego,
 • falą dźwiękową,
 • powodzią,
 • deszczem nawalnym,
 • trzęsieniem ziemi,
 • obsunięciem ziemi,
 • zapadaniem ziemi,
 • lawiną,
 • naporem śniegu,
 • zalaniem wodą wodociągową,
 • kradzieżą z włamaniem oraz rabunkiem,
 • celowym uszkodzeniem,
 • zamieszkami wewnętrznymi,
 • stłuczeniem szyb.
Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta utrata dochodu z tytułu wynajmu budynku lub koszt najmu zastępczego budynku.
Ubezpieczamy także koszty zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej skutków oraz koszty związane z rozbiórką, porządkowaniem, uprzątnięciem, zmianami budowlanymi, montażem i demontażem nieuszkodzonych części budynków po zaistniałej szkodzie.

Nasza polisa wyróżnia się corocznym aktualizowaniem wartości ubezpieczeniowej budynku. Sumę ubezpieczenia możesz zadeklarować w wartości odtworzeniowej, rzeczywistej lub zwykłej (upłynnienia) ubezpieczanego budynku bądź wartości księgowej brutto.
Jak kupić ubezpieczenie?
To ubezpieczenie można kupić za pośrednictwem Agenta. Aby się z nim skontaktować wystarczy:
 • zadzwonić pod numer telefonu +48 501 456 464 i umówić się na spotkanie
 • wypełnić formularz, a agent otrzyma powiadomienie i nawiąże kontakt, by umówić się na spotkanie
Od Agenta możesz oczekiwać fachowej wiedzy i porady w kwestii ubezpieczeń oraz wybranych produktów finansowych.
Grażyna Kościukiewicz - Ubezpieczenia Allianz Wrocław

consultech.com.pl